OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 02 aug 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 02 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf woensdag 4 augustus 2021 in profylactisch verlof.

1. Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap (virtuele besluitvorming)
Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf woensdag 4 augustus 2021 in profylactisch verlof.

Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 93 (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

2. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 93 (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

In onderling akkoord tijdelijk schorsen van een arbeidsovereenkomst die is afgesloten in kader van artikel 60§7 van OCMW-wet (virtuele besluitvorming)

Het Vast Bureau staat in onderling akkoord het tijdelijk schorsen van de arbeidsovereenkomst van een persoon, te werk gesteld in het kader van artikel 60§7 van OCMW-wet, toe.

3. In onderling akkoord tijdelijk schorsen van een arbeidsovereenkomst die is afgesloten in kader van artikel 60§7 van OCMW-wet (virtuele besluitvorming)
Het Vast Bureau staat in onderling akkoord het tijdelijk schorsen van de arbeidsovereenkomst van een persoon, te werk gesteld in het kader van artikel 60§7 van OCMW-wet, toe.

Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 19 juli 2021 goed.

4. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 19 juli 2021 goed.

Verlengen van bekendmakingsperiode van de tijdelijke, vacante functie van maatschappelijk werk(st)er met terugwerkende kracht (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau bekrachtigt met terugwerkende kracht de bekendmakingstermijn van de tijdelijke vacature van maatschappelijk werk(st)er en dit vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.

5. Verlengen van bekendmakingsperiode van de tijdelijke, vacante functie van maatschappelijk werk(st)er met terugwerkende kracht (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau bekrachtigt met terugwerkende kracht de bekendmakingstermijn van de tijdelijke vacature van maatschappelijk werk(st)er en dit vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.

1. Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf woensdag 4 augustus 2021 in profylactisch verlof.
Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf woensdag 4 augustus 2021 in profylactisch verlof.
Pdf-versie
Notulen

2. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 93 (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Pdf-versie
Notulen

3. In onderling akkoord tijdelijk schorsen van een arbeidsovereenkomst die is afgesloten in kader van artikel 60§7 van OCMW-wet (virtuele besluitvorming)

Het Vast Bureau staat in onderling akkoord het tijdelijk schorsen van de arbeidsovereenkomst van een persoon, te werk gesteld in het kader van artikel 60§7 van OCMW-wet, toe.
Het Vast Bureau staat in onderling akkoord het tijdelijk schorsen van de arbeidsovereenkomst van een persoon, te werk gesteld in het kader van artikel 60§7 van OCMW-wet, toe.
Pdf-versie
Notulen

4. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 19 juli 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 19 juli 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen

5. Verlengen van bekendmakingsperiode van de tijdelijke, vacante functie van maatschappelijk werk(st)er met terugwerkende kracht (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau bekrachtigt met terugwerkende kracht de bekendmakingstermijn van de tijdelijke vacature van maatschappelijk werk(st)er en dit vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.
Het vast bureau bekrachtigt met terugwerkende kracht de bekendmakingstermijn van de tijdelijke vacature van maatschappelijk werk(st)er en dit vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.
Pdf-versie
Notulen