OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 05 jul 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 05 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Heden is een functie van één zorgkundige vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf woensdag 7 juli 2021 voor onbepaalde duur.

1. Aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)
Heden is een functie van één zorgkundige vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf woensdag 7 juli 2021 voor onbepaalde duur.

Aanstellen van een ergotherapeut(e) bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Heden is een functie van één ergotherapeut(e) vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf maandag 23 augustus 2021 voor onbepaalde duur.

2. Aanstellen van een ergotherapeut(e) bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)
Heden is een functie van één ergotherapeut(e) vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf maandag 23 augustus 2021 voor onbepaalde duur.

Aanstellen van een animatiemedewerk(st)er bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster voor onbepaalde duur.

3. Aanstellen van een animatiemedewerk(st)er bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster voor onbepaalde duur.

Indexering dagprijs GAW Joker (virtuele besluitvorming)

De dagprijzen van de GAW Joker worden met ingang van 1 september 2021 aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

4. Indexering dagprijs GAW Joker (virtuele besluitvorming)
De dagprijzen van de GAW Joker worden met ingang van 1 september 2021 aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2021 goed.

5. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2021 goed.

1. Aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Heden is een functie van één zorgkundige vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf woensdag 7 juli 2021 voor onbepaalde duur.
Heden is een functie van één zorgkundige vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf woensdag 7 juli 2021 voor onbepaalde duur.
Pdf-versie
Notulen

2. Aanstellen van een ergotherapeut(e) bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Heden is een functie van één ergotherapeut(e) vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf maandag 23 augustus 2021 voor onbepaalde duur.
Heden is een functie van één ergotherapeut(e) vacant. Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan en dit vanaf maandag 23 augustus 2021 voor onbepaalde duur.
Pdf-versie
Notulen

3. Aanstellen van een animatiemedewerk(st)er bij hoogdringendheid (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster voor onbepaalde duur.
Het vast bureau stelt bij hoogdringendheid een kandidate aan als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster voor onbepaalde duur.
Pdf-versie
Notulen

4. Indexering dagprijs GAW Joker (virtuele besluitvorming)

De dagprijzen van de GAW Joker worden met ingang van 1 september 2021 aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De dagprijzen van de GAW Joker worden met ingang van 1 september 2021 aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Pdf-versie
Notulen

5. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 28 juni 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen