OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 13 sep 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 13 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Overdracht van de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 - 3e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Het vast bureau draagt de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 over aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

1. Overdracht van de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 - 3e aanpassing meerjarenplan 2020-2025
Het vast bureau draagt de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 over aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Goedkeuren proces-verbaal van minnelijke schatting en raming van schade aan de energiemeters na blikseminslag in GAW De Joker

2. Goedkeuren proces-verbaal van minnelijke schatting en raming van schade aan de energiemeters na blikseminslag in GAW De Joker

Goedkeuren notulen vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 30 augustus 2021 goed.

3. Goedkeuren notulen vorige zitting
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 30 augustus 2021 goed.

1. Overdracht van de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 - 3e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Het vast bureau draagt de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 over aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het vast bureau draagt de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021 over aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Pdf-versie
Notulen

2. Goedkeuren proces-verbaal van minnelijke schatting en raming van schade aan de energiemeters na blikseminslag in GAW De Joker

Pdf-versie
Notulen

3. Goedkeuren notulen vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 30 augustus 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 30 augustus 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen