OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 16 aug 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 16 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Kennisname onderhands bod Voorstraat 30 en goedkeuren standpunt

Het vast bureau neemt kennis van het onderhands bod voor Voorstraat 30 en keuren het standpunt goed.

1. Kennisname onderhands bod Voorstraat 30 en goedkeuren standpunt
Het vast bureau neemt kennis van het onderhands bod voor Voorstraat 30 en keuren het standpunt goed.

Opheffen van het besluit van 28 juni 2021 tot het aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid

Het vast bureau stelt vast dat een aangestelde zorgkundige bij hoogdringendheid niet reageert en heft bijgevolg haar aanstellingsbesluit op.

2. Opheffen van het besluit van 28 juni 2021 tot het aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid
Het vast bureau stelt vast dat een aangestelde zorgkundige bij hoogdringendheid niet reageert en heft bijgevolg haar aanstellingsbesluit op.

Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard

Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard.

3. Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard
Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard.

Principieel goedkeuren opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent

Het vast bureau keurt de opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent principieel goed.

4. Principieel goedkeuren opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent
Het vast bureau keurt de opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent principieel goed.

Principieel goedkeuren uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband

Het vast bureau keurt de uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband principieel goed.

5. Principieel goedkeuren uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband
Het vast bureau keurt de uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband principieel goed.

Goedkeuren notulen vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 2 augustus 2021 goed.

6. Goedkeuren notulen vorige zitting
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 2 augustus 2021 goed.

Bepalen van de datum van indiensttreding van een deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband

Het aangestelde personeelslid als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband zal op 1 september 2021 in dienst treden.

7. Bepalen van de datum van indiensttreding van een deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband
Het aangestelde personeelslid als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband zal op 1 september 2021 in dienst treden.

Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap

Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf vrijdag 20 augustus 2021 in profylactisch verlof.

8. Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap
Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf vrijdag 20 augustus 2021 in profylactisch verlof.

Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 96

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

9. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 96
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

Omschakeling opdracht Streamovations van video naar audio

Het vast bureau bespreekt of het nodig is om de opdracht van Streamovations om te schakelen van video naar audio.

A1 Omschakeling opdracht Streamovations van video naar audio
Het vast bureau bespreekt of het nodig is om de opdracht van Streamovations om te schakelen van video naar audio.

1. Kennisname onderhands bod Voorstraat 30 en goedkeuren standpunt

Het vast bureau neemt kennis van het onderhands bod voor Voorstraat 30 en keuren het standpunt goed.
Het vast bureau neemt kennis van het onderhands bod voor Voorstraat 30 en keuren het standpunt goed.
Pdf-versie
Notulen

2. Opheffen van het besluit van 28 juni 2021 tot het aanstellen van een zorgkundige bij hoogdringendheid

Het vast bureau stelt vast dat een aangestelde zorgkundige bij hoogdringendheid niet reageert en heft bijgevolg haar aanstellingsbesluit op.
Het vast bureau stelt vast dat een aangestelde zorgkundige bij hoogdringendheid niet reageert en heft bijgevolg haar aanstellingsbesluit op.
Pdf-versie
Notulen

3. Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard

Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard.
Kennisname offertes HVAC-mogelijkheden en beslissen tot het opstarten van een overheidsopdracht voor het plaatsen van airconditioning in WZC De Boomgaard.
Pdf-versie
Notulen

4. Principieel goedkeuren opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent

Het vast bureau keurt de opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent principieel goed.
Het vast bureau keurt de opstart werking fraudecel in samenwerking met OCMW Gent principieel goed.
Pdf-versie
Notulen

5. Principieel goedkeuren uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband

Het vast bureau keurt de uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband principieel goed.
Het vast bureau keurt de uitbreiding dienstverlening juridische dienst Welzijnsband principieel goed.
Pdf-versie
Notulen

6. Goedkeuren notulen vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 2 augustus 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 2 augustus 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen

7. Bepalen van de datum van indiensttreding van een deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband

Het aangestelde personeelslid als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband zal op 1 september 2021 in dienst treden.
Het aangestelde personeelslid als deeltijds (19/38) animatiemedewerkster in contractueel verband zal op 1 september 2021 in dienst treden.
Pdf-versie
Notulen

8. Toestaan van profylactisch verlof aan een personeelslid tijdens de duur van haar zwangerschap

Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf vrijdag 20 augustus 2021 in profylactisch verlof.
Een personeelslid is momenteel zwanger. Overeenkomstig de risicoanalyse stuurt het vast bureau haar vanaf vrijdag 20 augustus 2021 in profylactisch verlof.
Pdf-versie
Notulen

9. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 96

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Pdf-versie
Notulen

A1 Omschakeling opdracht Streamovations van video naar audio

Het vast bureau bespreekt of het nodig is om de opdracht van Streamovations om te schakelen van video naar audio.
Het vast bureau bespreekt of het nodig is om de opdracht van Streamovations om te schakelen van video naar audio.
Pdf-versie
Bespreking