OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 19 jul 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 19 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.

1. Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)
Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.

Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.

2. Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)
Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.

Verlenen van ontslag in wederzijds akkoord aan een deeltijds (28,50/38) zorgkundige in contractueel verband, met ingang vanaf heden (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst om gezondheidsredenen en om professionele redenen in onderling overleg haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het vast bureau stemt er mee in om in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst met ingang vanaf heden te beëindigen.

3. Verlenen van ontslag in wederzijds akkoord aan een deeltijds (28,50/38) zorgkundige in contractueel verband, met ingang vanaf heden (virtuele besluitvorming)
Een personeelslid wenst om gezondheidsredenen en om professionele redenen in onderling overleg haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het vast bureau stemt er mee in om in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst met ingang vanaf heden te beëindigen.

Bijkomend aanstellen vanaf heden voor onbepaalde duur van één deeltijdse (7,60/38) zorgkundige in contractueel verband (virtuele besluitvorming)

In de zitting van heden stelt het vast bureau een zorgkundige bijkomend aan.

4. Bijkomend aanstellen vanaf heden voor onbepaalde duur van één deeltijdse (7,60/38) zorgkundige in contractueel verband (virtuele besluitvorming)
In de zitting van heden stelt het vast bureau een zorgkundige bijkomend aan.

Kennis nemen van ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau neemt kennis van de ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen op 1 januari 2022.

5. Kennis nemen van ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau neemt kennis van de ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen op 1 januari 2022.

Kennis nemen van aangetekende opzeg van extra legale pensioenverzekering (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau neemt er kennis van dat de extra legale pensioenverzekering voor haar contractueel personeel bij haar verzekeraar Belfius-Ethias op 31 december 2021 ten einde loopt.

6. Kennis nemen van aangetekende opzeg van extra legale pensioenverzekering (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau neemt er kennis van dat de extra legale pensioenverzekering voor haar contractueel personeel bij haar verzekeraar Belfius-Ethias op 31 december 2021 ten einde loopt.

Goedkeuring verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juli 2021 in uitvoering van de opdracht "Aanstellen dienstverlener voor ondersteunen van loonberekening voor lokaal bestuur Kaprijke" (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau verleent haar goedkeuring om de opdracht tot het aanstellen van een dienstverlener voor het ondersteunen van de loonberekening voor het lokaal bestuur door het gemeentebestuur aan Cevi nv te gunnen.

7. Goedkeuring verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juli 2021 in uitvoering van de opdracht "Aanstellen dienstverlener voor ondersteunen van loonberekening voor lokaal bestuur Kaprijke" (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau verleent haar goedkeuring om de opdracht tot het aanstellen van een dienstverlener voor het ondersteunen van de loonberekening voor het lokaal bestuur door het gemeentebestuur aan Cevi nv te gunnen.

Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 87 (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

8. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 87 (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.

Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 juli 2021 goed.

9. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 juli 2021 goed.

1. Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.
Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.
Pdf-versie
Notulen

2. Gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een personeelslid in onderling akkoord vanaf woensdag 1 september 2021 (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.
Een personeelslid wenst definitief haar prestaties te verminderen. Met wederzijdse toestemming gaat het vast bureau akkoord om de arbeidsovereenkomst vanaf woensdag 1 september 2021 gedeeltelijk te beëindigen.
Pdf-versie
Notulen

3. Verlenen van ontslag in wederzijds akkoord aan een deeltijds (28,50/38) zorgkundige in contractueel verband, met ingang vanaf heden (virtuele besluitvorming)

Een personeelslid wenst om gezondheidsredenen en om professionele redenen in onderling overleg haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het vast bureau stemt er mee in om in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst met ingang vanaf heden te beëindigen.
Een personeelslid wenst om gezondheidsredenen en om professionele redenen in onderling overleg haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het vast bureau stemt er mee in om in onderling akkoord de arbeidsovereenkomst met ingang vanaf heden te beëindigen.
Pdf-versie
Notulen

4. Bijkomend aanstellen vanaf heden voor onbepaalde duur van één deeltijdse (7,60/38) zorgkundige in contractueel verband (virtuele besluitvorming)

In de zitting van heden stelt het vast bureau een zorgkundige bijkomend aan.
In de zitting van heden stelt het vast bureau een zorgkundige bijkomend aan.
Pdf-versie
Notulen

5. Kennis nemen van ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau neemt kennis van de ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen op 1 januari 2022.
Het vast bureau neemt kennis van de ingangsdatum van project Capelo voor politieke mandatarissen op 1 januari 2022.
Pdf-versie
Notulen

6. Kennis nemen van aangetekende opzeg van extra legale pensioenverzekering (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau neemt er kennis van dat de extra legale pensioenverzekering voor haar contractueel personeel bij haar verzekeraar Belfius-Ethias op 31 december 2021 ten einde loopt.
Het vast bureau neemt er kennis van dat de extra legale pensioenverzekering voor haar contractueel personeel bij haar verzekeraar Belfius-Ethias op 31 december 2021 ten einde loopt.
Pdf-versie
Notulen

7. Goedkeuring verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juli 2021 in uitvoering van de opdracht "Aanstellen dienstverlener voor ondersteunen van loonberekening voor lokaal bestuur Kaprijke" (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau verleent haar goedkeuring om de opdracht tot het aanstellen van een dienstverlener voor het ondersteunen van de loonberekening voor het lokaal bestuur door het gemeentebestuur aan Cevi nv te gunnen.
Het vast bureau verleent haar goedkeuring om de opdracht tot het aanstellen van een dienstverlener voor het ondersteunen van de loonberekening voor het lokaal bestuur door het gemeentebestuur aan Cevi nv te gunnen.
Pdf-versie
Notulen

8. Goedkeuren lijst aanrekeningen 2021 - lijst 87 (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Het vast bureau keurt de lijst van de te betalen uitgaven goed.
Pdf-versie
Notulen

9. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 juli 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 juli 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen