OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke

Besluitenlijst van OCMW - Vast Bureau OCMW Kaprijke, zitting van 21 jun 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

OCMW - VAST BUREAU VAN 21 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zittingen van 7 en 14 juni 2021 goed.

1. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)
Het vast bureau keurt de notulen van de zittingen van 7 en 14 juni 2021 goed.

Toelaten van de kandidaten tot de selectie van verpleegkundige (bachelor) en zorgkundige (virtuele besluitvorming)

Er zijn functies voor verpleegkundige (bacherlor), verpleegkundige (HBO5), zorgkundige en ergotherapeut(e). vacant. Nu de vacature is bekendgemaakt en de periode om zich kandidaat te stellen, is afgesloten, stelt het vast bureau vast of de kandidaten al dan niet tot de selectieprocedure worden toegelaten.

2. Toelaten van de kandidaten tot de selectie van verpleegkundige (bachelor) en zorgkundige (virtuele besluitvorming)
Er zijn functies voor verpleegkundige (bacherlor), verpleegkundige (HBO5), zorgkundige en ergotherapeut(e). vacant. Nu de vacature is bekendgemaakt en de periode om zich kandidaat te stellen, is afgesloten, stelt het vast bureau vast of de kandidaten al dan niet tot de selectieprocedure worden toegelaten.

1. Goedkeuren notulen vorige zitting (virtuele besluitvorming)

Het vast bureau keurt de notulen van de zittingen van 7 en 14 juni 2021 goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de zittingen van 7 en 14 juni 2021 goed.
Pdf-versie
Notulen

2. Toelaten van de kandidaten tot de selectie van verpleegkundige (bachelor) en zorgkundige (virtuele besluitvorming)

Er zijn functies voor verpleegkundige (bacherlor), verpleegkundige (HBO5), zorgkundige en ergotherapeut(e). vacant. Nu de vacature is bekendgemaakt en de periode om zich kandidaat te stellen, is afgesloten, stelt het vast bureau vast of de kandidaten al dan niet tot de selectieprocedure worden toegelaten.
Er zijn functies voor verpleegkundige (bacherlor), verpleegkundige (HBO5), zorgkundige en ergotherapeut(e). vacant. Nu de vacature is bekendgemaakt en de periode om zich kandidaat te stellen, is afgesloten, stelt het vast bureau vast of de kandidaten al dan niet tot de selectieprocedure worden toegelaten.
Pdf-versie
Notulen