Gemeenteraad Kaprijke 2022  2021 
Publicatiedatum
19 mei 2022
Agenda 27/06/2022
Agenda 27/06/2022
Besluitenlijst 25/05/2022
Besluitenlijst 25/05/2022
28 april 2022
Agenda 20/04/2022
Agenda 20/04/2022
Besluitenlijst 06/05/2022
Besluitenlijst 06/05/2022
Notulen 08/06/2022
Notulen 08/06/2022
Uittreksel - Goedkeuren wijziging reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevolge problematiek honden 06/05/2022
Uittreksel - Goedkeuren wijziging reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevolge problematiek honden 06/05/2022
Uittreksel - Kennisname budgetwijziging 2022 - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke 06/05/2022
Uittreksel - Kennisname budgetwijziging 2022 - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke 06/05/2022
Uittreksel - Goedkeuren reglement toekennen premie door middel van geschenkbon 06/05/2022
Uittreksel - Goedkeuren reglement toekennen premie door middel van geschenkbon 06/05/2022
31 maart 2022
Agenda 24/03/2022
Agenda 24/03/2022
Besluitenlijst 06/04/2022
Besluitenlijst 06/04/2022
Notulen 10/05/2022
Notulen 10/05/2022
Uittreksel - Goedkeuren van de wijziging aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad i.v.m. locatie vergaderplaatsen 08/04/2022
Uittreksel - Goedkeuren van de wijziging aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad i.v.m. locatie vergaderplaatsen 08/04/2022
Uittreksel - Bekrachtigen van het besluit burgemeester van 17 februari 2022 houdende goedkeuren van een tijdelijk aanvullend politiereglement bij hoogdringendheid voor afsluiten toegang Lembeekse bossen in het kader van maatregelen tegen het stormweer 08/04/2022
Uittreksel - Bekrachtigen van het besluit burgemeester van 17 februari 2022 houdende goedkeuren van een tijdelijk aanvullend politiereglement bij hoogdringendheid voor afsluiten toegang Lembeekse bossen in het kader van maatregelen tegen het stormweer 08/04/2022
Uittreksel - Bekrachtigen van het besluit burgemeester van 16 maart 2022 houdende goedkeuren van een tijdelijk aanvullend politiereglement bij hoogdringendheid voor een parkeerverbod parking in de Vaartstraat (kruispunt E34) in het kader van een verkeersactie 08/04/2022
Uittreksel - Bekrachtigen van het besluit burgemeester van 16 maart 2022 houdende goedkeuren van een tijdelijk aanvullend politiereglement bij hoogdringendheid voor een parkeerverbod parking in de Vaartstraat (kruispunt E34) in het kader van een verkeersactie 08/04/2022
Uittreksel - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke. Advies dienstjaarrekening 2021 08/04/2022
Uittreksel - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke. Advies dienstjaarrekening 2021 08/04/2022
Uittreksel - Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Kaprijke. Advies dienstjaarrekening 2021 08/04/2022
Uittreksel - Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Kaprijke. Advies dienstjaarrekening 2021 08/04/2022
Uittreksel - Vaststellen van het gebruikersreglement van de Kloosterkapel te Lembeke 08/04/2022
Uittreksel - Vaststellen van het gebruikersreglement van de Kloosterkapel te Lembeke 08/04/2022
24 februari 2022
Agenda 16/02/2022
Agenda 16/02/2022
Besluitenlijst 02/03/2022
Besluitenlijst 02/03/2022
Notulen 13/04/2022
Notulen 13/04/2022
Uittreksel - Verwijderen van de conciërgewoning van het oud stadhuis uit het gebruikersreglement verhuur gemeentelijke lokalen 02/03/2022
Uittreksel - Verwijderen van de conciërgewoning van het oud stadhuis uit het gebruikersreglement verhuur gemeentelijke lokalen 02/03/2022
Uittreksel - Wijzigen van het retributiereglement naar aanleiding van het verwijderen van de conciërgewoning van het oud stadhuis uit het gebruikersreglement verhuur gemeentelijke lokalen 02/03/2022
Uittreksel - Wijzigen van het retributiereglement naar aanleiding van het verwijderen van de conciërgewoning van het oud stadhuis uit het gebruikersreglement verhuur gemeentelijke lokalen 02/03/2022
27 januari 2022
Agenda 07/02/2022
Agenda 07/02/2022
Besluitenlijst 02/02/2022
Besluitenlijst 02/02/2022
Notulen 07/03/2022
Notulen 07/03/2022
Uittreksel - Vaststellen gemeentelijke dotatie 2022 aan de politiezone Meetjesland-Centrum 28/01/2022
Uittreksel - Vaststellen gemeentelijke dotatie 2022 aan de politiezone Meetjesland-Centrum 28/01/2022
Uittreksel - Goedkeuren wijziging retributiereglement van de begraafplaatsen 01/02/2022
Uittreksel - Goedkeuren wijziging retributiereglement van de begraafplaatsen 01/02/2022
Uittreksel - Goedkeuren aanpassing van de beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke en het gemeentebestuur van Kaprijke i.v.m. de uitbreiding van de opdracht van het AGB 02/02/2022
Uittreksel - Goedkeuren aanpassing van de beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke en het gemeentebestuur van Kaprijke i.v.m. de uitbreiding van de opdracht van het AGB 02/02/2022
Uittreksel - Goedkeuren retributiereglement op de verkoop van compostvaten inclusief beluchtingsstokken, wormenbakken en compostbakken 02/02/2022
Uittreksel - Goedkeuren retributiereglement op de verkoop van compostvaten inclusief beluchtingsstokken, wormenbakken en compostbakken 02/02/2022